De nieuwe wereld – Jij zit erin!

De nieuwe wereld

De wereld lijdt al eeuwen onder verdeeldheid. Denk aan slavernij, martelingen, geweld, religie, stammenoorlogen. Het verhaal van Jezus is ook al een goed voorbeeld.

De technologie heeft ervoor gezorgd dat mensen zich in grote getalen hebben uitgeroeid.

Aan het einde van de 20e eeuw zijn er meer dan 100 miljoen mensen uitgeroeid door hun eigen medemens. Verraders, holocaust, burgeroorlogen, wereldoorlogen, Cambodja enz.

Deze waanzin is later in een nieuw jasje gestoken. Denk aan bioindustrie, bomenkap, gif in de landbouw, vervuiling van de zee enz.

Dit alles komt door de onwetendheid van de mensheid. De hebzucht van steeds meer en beter te willen. Ja, dit kan lijden tot onze eigen ondergang.

Dit alles is een uiting van onbewustheid die wordt geprojecteerd op de buitenwereld.

En nee, het is niet alleen angst, hebzucht of honger naar macht. Het komt ook door conflicten in persoonlijke relaties. We zien niet meer waar de echte verbinding is.

Zoals we nu met de natuur omgaan, zo zijn we ook het contact met onze eigen natuur verloren. We kijken naar onze eigen reactie, ons eigen gevoel, maar we zeggen al heel snel dat de ander het schuld is. We sluiten ons af en gaan verder.

Dit is een collectief ego dat benadrukt dat de ander slecht of anders is. We zoeken een schuldige. Kijk naar het verhaal van Jezus aan het kruis. Ook de “heksen” belandde op de brandstapel. Natuurgenezers waren de kwakzalvers en werden bekogeld met stenen en ga maar door. Als je “dieper” gaat kijken, waren dit echter al de bewuste mensen die juist door liefde voor de ander wilde helpen op een mooie manier.

Ego heeft een vijand nodig om te kunnen bestaan. Ego zal daarom ook altijd het verhaal van verdeeldheid blijven voeden.

Zie nu maar eens wat er aan de hand is. Ego zet een groep mensen weg als complotgekken of zelfs als gevaarlijk voor de volksgezondheid. Deze bewuste mensen staan echter alleen maar klaar vanuit liefde.

Als deze groep bewuste mensen groter en sterker worden vanuit verbinding, dan kan de wereld niet meer terugvallen in het onbewuste.

Op dit moment is het ego heel erg bezig die verdeeldheid in stand te houden. Angst is de boodschapper daarvoor. Schuldgevoel aanpraten ook. Het is de politiek en de media die ons op dit moment vertellen wat de waarheid is, en langzaam wordt dit bij velen hun werkelijkheid. Dat gebeurt er als je niet bij jezelf kan blijven, niet in contact staat met je eigen innerlijke natuur. Je eigen kracht. Niet de kracht vanuit ego die zegt “Kom maar op, ik krijg jullie wel klein”, maar de kracht die je van binnenuit laat glimlachen.

Bewustzijn kan heel langzaam gebeuren, maar meestal is er een crisis voor nodig. Eerst waren dat de persoonlijke crisissen zoals eigen relatie of de ontmoeting met een zielsconnectie, waardoor je eigen werkelijkheid opeens niet meer je eigen waarheid was. De ommekeer.

Nu is deze crisis wereldwijd. Chaos, stagnatie, angst. Het hoort bij het ego. Daarom is het nu zo belangrijk om bij jezelf aanwezig te blijven en niet te lijden aan angst. Hecht geen geloof aan wat de media aanwakkert.

Zo’n chaos gaat altijd vooraf van een evolutie of bewustzijnssprong. Het is dus niet erg dat we hierin zitten. Dit is het begin van de nieuwe wereld die wij aan het creëren zijn.

Ego laat jou vele lessen zien door onbewuste patronen.Besef dat door het lijden wat het veroorzaak ook veel bewustzijn omhoog haal. Uiteindelijk brengt het ego zijn eigen ondergang te weeg. Het ontwaken! Het is nu aan het versnellen. Dit is niet erg, het is nodig.

Jij hebt een aandeel in deze nieuwe wereld. Het aandeel is dat je bewust aanwezig kan blijven bij dit alles. Zie het gebeuren, maar blijf bij je eigen kracht. In het nu. Deze chaos is jouw vriend, niet je vijand. Wees dankbaar voor deze tijd. Deze tijd is juist het ontstaan van de nieuwe wereld.

Voel echter wel het verschil tussen de angst proberen los en het niet willen zien en het alleen maar goed te praten, of de angst er te laten zijn en deze in de ogen te kijken. Een goed of beter mens worden is fijn, maar dit lukt niet tenzij je het in je bewustzijn gaat omkeren. Je wordt niet goed door te proberen goed te zijn, maar door de goedheid te vinden die al in jezelf zit.

Welkom in de vooravond van deze nieuwe wereld. Het is letterlijk een wedergeboorte, net zoals het verhaal van Pasen.

www.MooiMens.info

Ik schrijf vanuit gevoel, ik deel vanuit liefde. Ik heb geen boek wat je kan kopen. Ik deel omdat het mooi is als mensen zich bewust gaan worden over zichzelf.

Als je mijn blogs mooi en waardevol vindt, dan ben je vrij om een donatie naar keuze te doen. Ik ben je hiervoor heel dankbaar. Ik kan daardoor mijn tijd vrijmaken om te blijven delen.

Je bent welkom om een donatie te doen via 1 van de onderstaande linkjes.

Tikkie https://tikkie.me/pay/onk1t1cmgmm56deqabjl

PayPal https://www.paypal.me/mooimen

LAMGESLAGEN

De rek is eruit. Het ene na het andere bericht van alle landen komt tot ons. Frankrijk hier, Spanje daar. Nog meer binnenblijven, nog meer monddood gemaakt. We kunnen het niet meer horen. We willen het niet meer zien.

LAAT ME MET RUST!

Iedereen moet ons met rust laten. We willen geen berichten meer zien over C. We willen gewoon weer leven, maar poehhh we worden nog steeds tegengehouden. Dus innerlijk komen we in opstand. We staan te zwaaien en te spartelen. Er is een heel gevecht in ons hoofd.

Zal ik je iets zeggen? Dit is wat er gebeurd als je mensen heel lang een wortel voor de neus houdt, en dan telkens die wortel op afstand houdt. Je denkt dat je er bijna bent. Telkens weer. Je rent en rent. Achter die wortel aan. En net als je denkt dat je er bent… BAM… wortel weg. Na de zoveelste keer is de rek eruit. Je bent op, kapot, je kruipt ipv dat je rent. We zitten al op onze knieën en smeken bijna letterlijk voor onze vrijheid.

Dit is het psychologische oorlogvoering. Het is niet een fysieke marteling, maar een mentale marteling. Ik begrijp dat velen dit niet maar aankunnen. Ik begrijp dat je dan maar in een vierkant gaat zitten om toch maar te mogen genieten van de zon en buitenlucht. Ik begrijp dat je dan maar braaf alles doet om maar weer te mogen leven.

Lieve mensen, dit is niet zomaar iets. Dit is strafbaar. Terreur (mensen bestoken met angst) is strafbaar. En dat gebeurt nu al meer dan een jaar! En langzaam bezwijkt de één na de ander.

We raken steeds meer van onze eigen natuur vervreemd. Je wordt onverschillig. Het kan je niks meer schelen. Je denkt: “Laat mij mijn leven nu maar leven”. Maar we leven niet. Het leven wordt verwarmd met levensomstandigheden. Leven zit in je! De levensomstandigheden is de buitenwereld. De vorm of hoe jij het plaatje om je heen inkleurt en tekent.

Leven is een gevoel van binnen. Maar we projecteren op de dingen om ons heen. Werk, het drukken levens(omstandigheden), zorgen, angst, onrust, het bij elkaar blijven houden van het plaatje, kost heel veel energie. En door dat plaatje zo goed mogelijk te willen laten zijn, zijn we het contact met onszelf kwijt geraakt.

Het is zo belangrijk om je eigen gevoel te gaan voelen. Sta stil bij jezelf. Wat gaat er door je heen! Let eens op de ademhaling die zo vanzelfsprekend gaat, maar niet vanzelfsprekend is. Voel de lucht naar binnen gaan. Adem diep door tot in je buik. Voel het! Dat is je levenskracht! Het is zo belangrijk om vanuit die kracht te leven en niet door te denken dat die wortel jou kracht gaat geven.

Laten we elkaar hierin steunen. Het is nodig lieve mensen. Het is echt nodig.

Jij bent die leeuw van binnen. Je bent niet dat lammetje. De kracht zit in jou. Bewust, ondoorgrondelijk, rauw, puur en vol temperament. Het lammetje is lief, maar de leeuw is ook heel liefdevol maar niet naïef. Voel de kracht van die leeuw in jezelf. Deel het. Deel jouw kracht en liefde. We hebben die energie nodig. Verhoog de frequentie. Heb jezelf lief.

www.MooiMens.info

Ik schrijf vanuit gevoel, ik deel vanuit liefde. Ik heb geen boek wat je kan kopen. Ik deel omdat het mooi is als mensen zich bewust gaan worden over zichzelf.

Als je mijn blogs mooi en waardevol vindt, dan ben je vrij om een donatie naar keuze te doen. Ik ben je hiervoor heel dankbaar. Ik kan daardoor mijn tijd vrijmaken om te blijven delen.

Je bent welkom om een donatie te doen via 1 van de onderstaande linkjes.

Tikkie https://tikkie.me/pay/5e59s94df1ka07ghe63b

PayPal https://www.paypal.me/mooimens